Příběh oddlužení - část 1.

Autor: Radka a Míla Skalovi

Cesta k oddlužení – možnost, jak se zbavit bezesných nocí

Pro čtenáře našeho blogu máme malé překvapení v podobě seriálu. Bude se odehrávat v reálných kulisách dnešní doby a velice úzce dotýkat problematiky, která je hlavní náplní naší práce – šíření o povědomí nutnosti výuky finanční gramotnosti a šíření finanční gramotnosti mezi dnešními budoucími dospělými.

Vyhlášení osobního bankrotu nebo také oddlužení není jednoduchá záležitost. Během následujících, po sobě jdoucích, pěti let musí být dlužník schopen uhradit jednu třetinu všech dluhů a musí vynaložit veškeré úsilí k jejich splacení. Dlužník musí nejprve podat žádost o oddlužení. Tu posuzuje soud a ten rozhoduje o možnosti vyhlášení osobního bankrotu a následného pětiletého období, kdy dlužník žije z životního minima. Odměnou za to je klidný spánek a vědomí toho, že dluhy již nerostou.

Pět let je dlouhá doba

I když je to velice relativní pojem. Jsou to patery Vánoce nebo narozeniny. Pro človíčka, kterému je osm let se jeden rok od Vánoc do Vánoc zdá jako dlouhá doba, natož pět let. Starší lidi si zase říkají „to to letí“, zase máme Nový rok, co nevidět tu bude jaro a po prázdninách tu budou zase Vánoce. Každý vnímá čas jinak, ale každému ukrajuje poctivě stejně. A pět let, i když je to relativní, je sakra dlouhá doba na živoření na hranici životního minima a obav o to, zda budu schopen dostát svým závazkům a jestli mi po pěti letech soud posoudí dodržení všech podmínek, všechno svým rozhodnutím ukončí a dlužník bude mít konečně klid a dost peněz na normální život. Ono se řekne pět let, ale jeden to musí sám žít 1825 dnů!

S tzv. oddlužením jsme se v praxi sice setkali, ale neznáme nikoho, kdo oddlužením úspěšně prošel, ale žádost o pomoc jednomu dlužníkovi, který spadl do dluhové pasti jsme neodmítli a po prostudování všech dostupných informací jsme se rozhodli zadluženého podpořit tím, že mu nabídneme pomoc. S jeho svolením se o jeho příběh podělíme na našem blogu. Snad bude poučením pro všechny. Jména, místa a souvislosti jsme si poupravili kvůli dosažení anonymity.

Budeme tedy sledovat příběh jednoho dlužníka, který se rozhodl, že z dluhové pasti vyskočí a bude usilovat o osobní oddlužení. Sice nevíme, jak tento příběh skončí, protože jsme teprve na začátku, ale při troše štěstí nebude trvat déle než pět let a konec bude dle ideální vize šťastný.