Smysl hry

Smyslem projektu je být partnerem pedagogů a zábavnou formou pomoci položit základ finanční gramotnosti u žáků základních a středních škol.
Pomocí týmové kreativní hry dát dětem možnost vyzkoušet si tvorbu domácího rozpočtu dospělých.
Ukázat jak je důležité dlouhodobě udržitelně hospodařit, proč a jak šetřit, spořit a investovat. Dát návod jak si zajistit finanční nezávislost.
Naučit zodpovědnosti za vlastní život, uvědomit si hodnotu potřeb a přání dětí i dospělých.

Co se žáci dozví?

 • Jak správně hospodařit s penězi
 • Co jsou to příjmy
 • Všechny rodiny nemají stejné příjmy
 • Jaké jsou výdaje domácnosti
 • Jak sestavit jídelníček s ohledem na příjmy a výdaje rodiny
 • Jak a proč tvořit finanční rezervu

Co na žáky čeká?

 • Zapojení fantazie a představivosti
 • Hra s přesahem do života
 • Týmová spolupráce
 • Odpovědi na otázky
 • Individuální přístup zkušených lektorů
 • Odměny za kreativní nápady

Ve hře se dá hodně naučit, co poté bude použito, když to okolnosti budou vyžadovat.

Jan Amos Komenský