Pro 2. stupeň ZŠ navazující

Peníze pod kontrolou pro žáky 6. -  9. tříd

Žáci si na modelovém příkladu osvojí praktické zacházení s osobními financemi a zásady „domácího účetnictví“. Získají reálný obraz o možnostech kontroly finančních toků v domácnosti a nástrahách dospělého života, od vlivu reklamy po možnosti reklamace.

- Žáci jsou rozděleni do týmů po 4
- Každý tým pracuje na vlastním projektu
- Společně tvoří „domácí účetnictví“

Pomůcky: psací potřeby, kalkulačka

Délka trvání: 5 x 45 min.
Cena: 260,- Kč/žák
Radka a Míla Skalovi Lektoři, kteří mají dlouholeté pracovní zkušenosti oblasti účetnictví a managementu. V praxi se setkali s mnoha mladými lidmi, kteří začínali svou pracovní kariéru splácením dluhů. Rozhodli se proto naučit děti zodpovědnému hospodaření v dnešním světě neomezených možností.