Proč projektový den?

Autor: Radka Skalová

Škola je příprava dětí a mladistvých na dospělý život. Učíme je a stále jim tvrdíme, že se učí pro sebe.  Někteří věří tvrzení, že se učí proto, že to budou v životě potřebovat a někteří do školy chodí proto, že je tam prostě rodiče posílají. Dospělý život je pro děti budoucnost natolik vzdálená, že ji neřeší. Ale ona se neustále přibližuje a jednou nastane. Nakolik jsme připraveni v ní obstát máme na svých vysvědčeních. Ale tam je jenom část. Umíme to, co je na těch vysvědčeních schované za známkami, ten obsah osnov a vzdělávacích plánů, správně použít, když nastane dospělá realita? Na to bychom měli děti také připravit.

Projektová výuka je skvělým nástrojem, jehož pomocí si dokážou žáci osvojit dovednosti, které se ve škole „normálně“ neučí. Vzhledem k tomu, že školní plány narušují události jako jsou prázdniny a pracovní svátky, nezbývá pro projektovou výuku příliš prostoru. Vzhledem k časové náročnosti zpracovávání projektů se velmi často využívají projektové dny. Takový projektový den je řízený a spojí dětem znalosti z několika předmětů do jednoho logického celku a dovolí jim vhled i mimo školní prostředí. A právě prostřednictvím zadaných projektů, které děti zpracovávají, zužitkují své dovednosti, uvědomí si své nedostatky a výuka jim najednou začne dávat smysl. Zjistí, proč se učí.

Projektová výuka je jednou z možných cest, jak motivovat děti k tomu, aby o vzdělávání projevily zájem, zdokonalovaly se a získaly vhled do světa dospělých. Ne všemu je můžeme ve škole naučit, ale pokud je něco, na co je připravit můžeme, udělejme to. Třeba právě prostřednictvím projektových dnů.