ZŠ Černčice

Líbil se nám obsah a kreativní zapojení žáků. Různé pomůcky, které žákům ukázaly reálný pohled na osobní rozpočet, kde zjistí a uvědomí si co kolik stojí. Dokáží si spočítat celkové výdaje domácnosti za měsíc, případně změnit základní výdaje. Připravené zajímavé materiály. Projektový den byl živý, aktivní, děti hodně diskutují a spolupracují ve skupinách.

Bc. Markéta Kuřátková a Mgr. Miroslava Ježková - třídní učitelky 4. a 5. ročníku 

Mám zájem o projektový den