ZŠ Horská Vrchlabí

Projektový den se velmi vydařil a splnil svůj účel. Většina žáků se poprvé seznámila s problematikou rodinného rozpočtu a s tím, jak je důležité přemýšlet a plánovat s ohledem na finanční možnosti rodiny.

Mgr. Zuzana Bartošová - ředitelka školy

Mám zájem o projektový den