ZŠ Kocbeře

Projektu není co vytknout, splnil naše očekávání, žáci byli po celou dobu aktivní a při závěrečné reflexi zhodnotili nutnost finančního vzdělávání a orientace v této problematice. Žáci pochopili, že hospodaření domácnosti je složitější, než se domnívali a že náklady obsahují mnoho položek, které jsou důležité. Prohloubili si dovednost pracovat ve skupině, radit se a vyhodnocovat různé alternativy, ověřili si také, že chyba je může navést na správné řešení. Získala jsem inspiraci učit toto téma atraktivně, zjistila jsem, že žáci dokáží víc, než jsem se domnívala.  

Mgr. Sofia Hladíková - ředitelka ZŠ Kocbeře

Mám zájem o projektový den