ZŠ Potštejn

Velmi přínosná byla diskuse, jakými způsoby řešit deficitní rozpočet: snížit výdaje nebo zvýšit příjmy nebo si vzít půjčku, což ale obnáší další výdaje. Žáci by si měli uvědomit, jaké výdaje jsou v životě důležité, kde je možno peníze ušetřit, na co by si lidé neměli brát půjčky, a že je potřeba vytvářet finanční rezervu a mohou s ní začít už nyní. Získané poznatky budeme s žáky dále rozvíjet v hodinách matematiky, jejíž součástí je také finanční gramotnost. V praktickém životě získané poznatky děti využijí např. při nakupování. 

kolektiv pedagogů ZŠ Potštejn

Mám zájem o projektový den