ZŠ Prasek

Hra se prolínala s realitou všedního života, děti se musely zamyslet nad otázkami, které se jich dosud netýkají. Na hře a organizaci bychom neměnili nic, vše bylo perfektně zvládnuté. Skupina 39 dětí pracovala po celou dobu se zaujetím. Důležité poznatky pro děti: plánování a zodpovědnost za svá rozhodnutí, finanční možnosti, orientace v informacích.

 MgA. Kamil Husar - třídní učitel 4. ročníku

Mám zájem o projektový den