ZŠ Rudník

„Projektový den splnil díky zvolené simulační hře mé očekávání – skupinová práce a rozdělení rolí vtáhly žáky aktivně do oblasti rodinného rozpočtu. Kartičky jednotlivých položek rozpočtu s podrobnými informacemi je výborný nápad.
Žáci si uvědomovali, jak velké částky se na straně příjmů i výdajů po sečtení objeví. Vhodné bylo zapisování do předtištěné tabulky.“                                                                                                                                                                    

Mgr. Alice Kuhn–Gaberová, ředitelka ZŠ Rudník

Mám zájem o projektový den